klasa wojskowa

Konkretna oferta dla konkretnych uczniów

 

Klasa wojskowa umożliwia:

 • udział w obozach wojskowych i surwiwalach,
 • zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • poznanie specyfiki służby wojskowej.
 • zwiększenie własnej sprawności fizycznej,
 • poznanie pracy żołnierzy zawodowych,
 • działania w grupie,
 • ubieganie się o zatrudnienie w wojsku.

Warunki stawiane kandydatom do klasy wojskowej:

 • nienaganne zdrowie
 • duża sprawność fizyczna

Tematyka zajęć wojskowych:

 • podstawowe zasady bojowego zachowania się na polu walki,
 • prowadzenie ognia z broni strzeleckiej na celność,
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej na polu walki w ramach samopomocy i pomocy wzajemnej,
 • zasady pełnienia służby wewnętrznej w pododdziale,
 • czynności wykonywane przez poszczególnych żołnierzy drużyny przed walką,  w czasie jej prowadzenia oraz po jej zakończeniu,
 • zasady bojowego zachowania się na polu walki,
 • zasady pełnienia służby wartowniczej na posterunku,
 • ochrona i obrona obiektów,
 • dowodzenie drużyną w podstawowych działaniach taktycznych,
 • występowanie w roli instruktora,
 • przeszkolenie poligonowe.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie jednostki wojskowej 12 Brygady Zmechanizowanej im. Generała Broni Józefa Hallera w Szczecinie.