Gimnazjum

Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do nauki w gimnazjum i liceum w Löcknitz (Niemcy). Opracowaliśmy specjalny program nauczania języka niemieckiego oraz języka angielskiego. Pracujemy w grupach dostosowanych do stopnia opanowania języka przez uczniów.


z Polic do Löcknitz:

do klasy pierwszej...

 • Intensywna nauka języka niemieckiego w szkole podstawowej.
 • Egzamin po klasie VI szkoły podstawowej sprawdzający znajomość języka niemieckiego odbywa się w pierwszym tygodniu wakacji. Zdany pomyślnie otwiera możliwość podjęcia nauki już w I klasie gimnazjum w Löcknitz.

do klasy drugiej...

 • Pozostali uczniowie rozpoczynają lub kontynuują intensywną naukę języka niemieckiego w klasie pierwszej w Zespole Szkół (7 godz. w tygodniu).
 • Egzamin po pierwszej klasie sprawdzający znajomość języka niemieckiego odbywa się w drugiej połowie maja. Zdany pomyślnie pozwala po zakończeniu klasy pierwszej w Policach dołączyć do uczniów odbywających naukę w Löcknitz.

do klasy trzeciej...

 • Uczniowie, którym nie powiodło się na egzaminie sprawdzającym znajomość języka niemieckiego, kontynuują intensywną naukę języka niemieckiego w klasie drugiej w Zespole Szkół (8 godzin języka niemieckiego w tygodniu).
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka niemieckiego odbywa się po I semestrze klasy drugiej. Zdany pomyślnie pozwala po zakończeniu klasy drugiej w Policach dołączyć do uczniów odbywających naukę w Löcknitz.

w Löcknitz:

 • edukacja w Löcknitz (gimnazjum i liceum) zakończona niemiecką i polską maturą,
 • program nauczania realizowany jest w języku niemieckim,
 • uczniowie mają dodatkowo lekcje języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, geografii Polski i edukacji dla bezpieczeństwa (prowadzone po polsku),
 • nauka trwa 6 lat (6 lat w gimnazjum w Löcknitz lub1 rok w gimnazjum w Policach i 5 lat w gimnazjum w Löcknitz lub 2 lata w Policach i 4 lata w Löcknitz),
 • każdy uczeń co roku otrzymuje dwa świadectwa promocyjne (polskie i niemieckie).

Jeżeli jednak uczniom nie powiodło się na egzaminie lub preferują naukę w Policach, pozostają w szkole, kontynuując intensywną naukę języka niemieckiego w oddziale dwujęzycznym, w którym część zajęć przeznaczona jest na nauczanie po niemiecku innych przedmiotów. Mogą także zdać egzamin DSD I, co zwiększy ich szansę na rynku pracy. Naukę w oddziałach dwujęzycznych mogą kontynuować także w liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół. 

Uczniom, którzy nie zdecydują się na naukę w oddziale dwujęzycznym, a lubią się uczyć języków obcych, proponujemy obowiązkową naukę języka angielskiego, niemieckiego oraz do wyboru: języka francuskiego, języka hiszpańskiego lub języka rosyjskiego. W programie przewidziano także zajęcia z historii, kultury i tradycji krajów europejskich. 

Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych uczestniczą w projektach międzynarodowych