Szkoła w liczbach

Rok szkolny 2013/2014:

  • SUMA UCZNIÓW 838 (35 klas),
  • Gimnazjum - 226 (9 klas),
  • LO - 432 (18 klas),
  • TZ - technikum zawodowe - 96 (4 klasy),
  • ZSZ - 76 (3 klasy),
  • ZSZ dla Dorosłych - 8 (1 klasa),


Absolwenci Zespołu Szkół w latach 1974 - 2013

Grupa/profil/specjalność/zawód Lata Absolwenci
Liceum Ogólnokształcące
grupa - integracja europejska
język polski i historia
matematyka i informatyka
grupa - język angielski i język niemiecki / dwujęzyczna
profil ogólny
profil ogólny z rozszerz.j.angielskim
profil menedżerski
profil matematyczno-fizyczny
profil biologiczno-chemiczny
grupa sportowa
profil humanistyczny
profil informatyczno-językowy
profil językowy
grupa / profil polsko-niemiecki
grupa / profil wojskowy
język angielski i wychowanie fizyczne
język angielski i informatyka
język niemiecki i informatyka
grupa / profil dziennikarski
grupa - grafika komputerowa
grupa - bez zajęć dodatkowych
szkoła mistrzostwa sportowego
2004-2009
2005-2006
2005
2005-2013
1981-2005
2001-2004
1999-2001
1988-1991
1992
1992-2009
1992-1995
1995-1997
1998-2000
1999-2013
2003-2013
2006
2006-2007
2006
2007-2011
2008
2009-2013
2010-2013
139
53
27
93
1218
84
118
71
26
52
7
64
113
340
257
24
80
19
57
10
312
48
Razem
3225
Liceum Profilowane
ekonomiczno-administracyjny
socjalny
zarządzanie informacją
2005-2009
2005-2007
2005-2007
73
64
60
Razem
197
Liceum Techniczne
profil administracyjno-ekonomiczny
elektryczno-energetyczne
społeczno-socjalny
2002-2004
2002
2003-2004
148
18
55
Razem
221
Policealne Studium Zawodowe
kreślarz techniczny
laborant chemiczny
handel zagraniczny
asystent dyrektora
ochrona środowiska
technik prac biurowych
technik handlowiec
technik ekonomista
technik organizacji reklamy
technik informatyk
1991-1992
1991-1992
1992-1994
1992-1993
1994-1995
1995-1998
1995
1996-2000
2006
2007
28
29
87
55
50
97
22
146
13
3
Razem
530
Technikum Zawodowe
aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego
elektrotechnika przemysłowa
budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mech.
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
maszyny i aparaty elektryczne
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik informatyk
kucharz
technik budownictwa
technik obsługi turystycznej
1976-1986
1989-1996
1989
1997-1999
1997-2002
2006-2009
2006-2013
2009-2013
2009-2013
2013
2013
282
190
8
81
121
38
173
28
49
21
22
Razem
1013
Technikum Zawodowe dla Pracujących
elektroenergetyk
budowa maszyn
1976-1982
1976-1994
339
87
Razem
426
Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących
kierunek ogólny
kierunek administracyjno-biurowy
kierunek chemiczny
1980-1989
1988-1994
1993
180
230
27
Razem
437
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
mechanik - kierowca pojazdów samochodowych
elektroenergetyk
elektromechanik
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
mechanik aparatury automatycznej
laborant chemiczny
stolarz
monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej
kucharz małej gastronomii
malarz - tapeciarz
1976-1983
1975-1980
1989-1996
1984-2006
1975-1994
1983-1990
1988-1989
1986-1987
1981-1982
2007-2013
2010-2011
414
118
200
722
410
143
63
38
44
141
9
Razem
2302
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

blacharz samochodowy
ślusarz
fryzjer
kucharz
sprzedawca
lakiernik
profil ogólnobudowlany
mechanik samochodowy
stolarz
elektryk
kamieniarz
cukiernik
murarz
malarz
piekarz
kucharz małej gastronomii

1997-2013
1997-2010
1997-2013
1997-2012
2000-2013
1997-2013
1997
1997-2013
1997-2013
1997
2008-2011
2009
2009
2009
2009
2013

44
144
24
14
105
16
2
22
8
1
3
4
1
1
1
1
Razem
391
Gimnazjum
polsko - niemieckie
języki Europy
językowe
2003-2013
2004-2008
2009-2013
436
141
183
Razem
760
Łącznie w latach 1974 - 2013 mury szkoły opuściło 9502 absolwentów.