PLAN PRACY Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w POLICACH w roku szkolnym 2018/2019

Plan Pracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

w roku szkolnym 2018/2019

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zmieniającą plan pracy w roku szkolnym 2018/2019.

Ustalono:
1. Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych do 16 kwietnia 2019r.

2. Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne 17 kwietnia 2019r. do 10.00

3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej 17 kwietnia 2019r. godz.16.25

4. Egzaminy klasyfikacyjne 24 kwietnia 2019r.

5. Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów 24 kwietnia 2019r. godz. 16.25

Agata Jarymowicz
dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

ZADANIE

Termin

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09. godz. 9.00

Zebrania z rodzicami

3.09. godz. 17.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

3.09. godz. 12.00

Zebrania z rodzicami w sprawie egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty

3.09. godz. 17.30

Ostateczny termin złożenia scenariuszy lekcji na zastępstwa i planów pracy wszystkich agend szkolnych u wicedyrektorów

7.09.

Ostateczny termin przesłania wicedyrektorom przedmiotowych systemów oceniania.

7.09.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.09.

Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów analizy wyników egzaminów zewnętrznych

20.09.

Rada pedagogiczna – omówienie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych

3.10

Ślubowanie uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

9.11.

Dzień Edukacji Narodowej

12.10

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

15.10.

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli

9.11. godz. 17.00

Próbny egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty

październik/ listopad

Próbny egzamin maturalny i zawodowy

październik/ listopad

Klasyfikacja śródroczna - ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych

21.12.

Ferie świąteczne

24.12. – 1.01.2019

II OKRES

Rada pedagogiczna – zestawienie wyników klasyfikacji śródrocznej - podsumowanie I okresu.

7.01

Podpisanie i złożenie u wicedyrektorów ewentualnych aneksów do przedmiotowych systemów oceniania

7.01.

Rada pedagogiczna plenarna

11.01.

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli - podsumowanie I okresu

11.01. godz. 17.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej - część pisemna

10.01

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu D

9.01

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu W

11.01- 16.02

Próbne egzaminy maturalne i zawodowe

Styczeń

Próbny egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

Styczeń

Ferie zimowe

28.01. – 10.02.

Praktyki zawodowe

11.03- 1.04

Studniówka klas maturalnych

18.01

Rekolekcje Wielkopostne

 

Wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

15.03

Zebrania z rodzicami klas maturalnych i poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych (zgodnie z §61 ust. 8 Statutu ) oraz dyżur nauczycieli dla rodziców pozostałych klas

22.03. godz.17.00

Dzień Otwarty Szkoły

kwiecień

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny

10,11,12 kwietnia 2019r.

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych

11.04.

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w klasach maturalnych

12.04.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych

15.04.

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

16.04.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas maturalnych

16.04.

Wiosenne ferie Wielkanocne

18.04.-23.04

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

26.04.

Egzamin maturalny – część pisemna

6,7,8,-23 maja.

Egzamin maturalny – część ustna

6-25 maja

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

17.05

Zebranie z rodzicami i poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (zgodnie z §61 ust. 8 Statutu)- dyżur wszystkich nauczycieli

17.05. godz.17.00

Złożenie sprawozdań z pracy wszystkich agend szkolnych

7.06.

Ostateczny termin wystawiania ocen.

12.06.

Składanie podań o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

13.06. do 11.30

Rada pedagogiczna - klasyfikacyjna roczna

13.06.

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach niekończących

14.06.

Rada pedagogiczna plenarna

17.06. godz. 9.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018r - część pisemna

18.06.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu D

17.06.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu W

21.06.- 4.07

Zakończenie roku szkolnego

21.06 godz. 10.00

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

4 lipca

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym, inne egzaminy poprawkowe

20 sierpnia

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

sierpień

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29,30,31.10.2018
2.11.2018
29,30.04.2019
2,6.05.2019
dla uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
29,30,31.10.2018
2.11.2018
29,30.04.2019
2,6,7,8.05.2019
dla uczniów klas Liceum oraz Technikum
29,30,31.10.2018
2.11.2018
29,30.04.2019
dla uczniów Szkoły Branżowej oraz Zawodowej

 

  • „tygodnie wycieczkowe” 3-7.12.2018r.
  • 12- 20.06.2019r.
  • wrzesień 2018r. wyjścia integracyjne
powrót