Szkolni pedagodzy

Monika Andrzejewska

Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - gabinet 42a, tel. wew. 114

poniedziałek

9.00 - 14.00

wtorek

9.00 - 14.00

środa

9.00 – 14.00

czwartek

9.00 - 15.00

piątek

9.00 - 14.00

Zakres działań:
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Współpraca z rodzicami oraz wychowawcami klas.
 2. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 3. Udzielanie wsparcia nauczycielom na płaszczyźnie pracy wychowawczej z uczniem.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów związanych z przeżywaniem trudnych emocji, sytuacją rodzinna, nauką, atmosferą w klasie, szkole, konfliktami itp.
 5. Rzecznik praw ucznia.
 6. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły.
 7. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 8. Poradnictwo zawodowe.

 

Maria Falkowska - gabinet 109, tel. wew. 135

poniedziałek

11.00 - 14.00

Zakres działań:
 1. Koordynacja działań dotyczących organizacji pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji:
  - stypendia socjalne,
  - inne stypendia,
  - dofinansowanie dożywiania,
  - podręczniki,
  - ulga w opłatach za internat,
  - zapomogi losowe,
  - inne.
 2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą socjalną.
 3. Rzecznik praw ucznia.

 

Marzena Rafacz - gabinet 42a, tel. wew. 114

poniedziałek

8.00 – 13.00

wtorek

12.00 -17.00

środa

11.00 – 16.00

czwartek

8.00 – 14.00

piątek

8.00 – 13.00

Zakres działań:
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Współpraca z rodzicami oraz wychowawcami klas.
 2. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 3. Opieka nad uczniami ze SPE – dysleksja rozwojowa.
 4. Udzielanie wsparcia nauczycielom na płaszczyźnie pracy wychowawczej z uczniem.
 5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów związanych z przeżywaniem trudnych emocji, sytuacją rodzinna, nauką, atmosferą w klasie, szkole, konfliktami itp.
 6. Rzecznik praw ucznia.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły.
 8. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.