Szkolni pedagodzy

Monika Andrzejewska – pedagog, doradca zawodowy

Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa

gabinet 103, tel. wew. 114

poniedziałek

9.00 - 14.00

wtorek

9.00 - 14.00

środa

9.00 – 14.00

czwartek

9.00 - 15.00

piątek

9.00 - 14.00

Zakres działań:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Współpraca z rodzicami oraz wychowawcami klas.
 2. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 3. Udzielanie wsparcia nauczycielom i wychowawcom na płaszczyźnie pracy wychowawczej z uczniem.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów związanych z przeżywaniem trudnych emocji, sytuacją rodzinną, nauką, atmosferą w klasie, szkole, konfliktami itp.
 5. Rzecznik praw ucznia.
 6. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły.
 7. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 8. Poradnictwo zawodowe.

 

Marzena Rafacz – pedagog

Gimnazjum, Szkoła Podstawowa kl. 7 , Technikum

gabinet 103, tel. wew. 114

poniedziałek

8.00 – 14.00

wtorek

11.00 – 16.00

środa

11.00 – 16.00

czwartek

8.00 – 14.00

piątek

9.00 – 13.00

Zakres działań:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Współpraca z rodzicami oraz wychowawcami klas.
 2. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 3. Opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Udzielanie wsparcia nauczycielom na płaszczyźnie pracy wychowawczej z uczniem.
 5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów związanych z przeżywaniem trudnych emocji, sytuacją rodzinną, nauką, atmosferą w klasie, szkole, konfliktami itp.
 6. Rzecznik praw ucznia.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły.
 8. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

Elżbieta Ciuksza – pedagog, psycholog

Szkoła Podstawowa kl. 1 – 4, klasy sportowe

budynek Internatu

poniedziałek

14.00 – 21:00

wtorek

  --------------

środa

7.30 – 9.30

czwartek

7.30 – 11.30

piątek

  --------------

Zakres działań:

 1. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Wsparcie psychologiczne dla uczniów oraz kadry trenerskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
 3. Udzielanie wsparcia nauczycielom na płaszczyźnie pracy wychowawczej z uczniem.
 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły.

 

Maria Falkowska – pedagog

Pomoc materialna

gabinet 109, tel. wew. 135

poniedziałek

11.00 - 14.00

Zakres działań:

 1. Koordynacja działań dotyczących organizacji pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji:
  - stypendia socjalne,
  - inne stypendia,
  - dofinansowanie dożywiania,
  - podręczniki,
  - ulga w opłatach za internat,
  - zapomogi losowe,
  - inne.
 2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą socjalną.
 3. Rzecznik praw ucznia.