Szkolni pedagodzy

 

Monika

Andrzejewska

pedagog, zawodoznawca

(Liceum, Szkoła Branżowa, Szkoła Zawodowa)

gab. 103

Marzena

Gniwecka

pedagog

(kl. 5-8 SP, Gimnazjum, Technikum)

gab. 103

Jakub

Piekarski

psycholog

(wszyscy uczniowie, klasy sportowe)

gab. 103a

Maria Falkowska

pedagog

(pomoc materialna, stypendia)

gab. 109

Elżbieta

Ciuksza

psycholog, pedagog

(kl. 1-4 SP, klasy sportowe)

gab. pedagoga

internat - parter

Poniedziałek

9:00 – 14:00

 

9:00 – 13:00

9:00 – 10:35

(gab. pedagoga  internat kl.1-4 SP)

12:00 – 16:00

 

14:00 – 19:00

Wtorek

9:00 – 14:00

11:00 – 16:00

13:30 – 15:30

(gab. pedagoga  internat kl.1-4 SP)

8:00 – 14:00

8:00 – 10:35

(gab. pedagoga  internat kl.1-4 SP)

11:00 – 14:00

 

Środa

12:00 – 16:00

8:00 – 13:00

8:00 – 14:00

 

7:30 – 9:30

Czwartek

9:00 – 13:00

11:00 – 15:00

14:00 – 15:00

(gab. pedagoga  internat kl.1-4 SP)

11:00 – 14:00

13:00 – 14:00

(gab. pedagoga  internat kl.1-4 SP)

 

7:30 – 11:30

Piątek

9:00 – 13:00

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

8:00 – 10:35

(gab. pedagoga  internat kl.1-4 SP)