Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Dyrektor:

 • Agata Jarymowicz

Wicedyrektorzy

 • Katarzyna Ignasiak
 • Agnieszka Bąk
 • Bożena Pawełkiewicz
 • Monika Przychodniak - Loga

ZAKRES CZYNNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJI

WICEDYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW:

 

WICEDYREKTORZY:

 

KATARZYNA IGNASIAK

 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością SMS
 • Opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły oraz planu lekcji
 • Organizowanie nauczania indywidualnego
 • Opracowywanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 • Rozliczanie nadgodzin
 • Świadectwa
 • Organizowanie grup rozszerzonych i podstawowych
 • Nadzór nad działalnością komisji: SMS, mundurowych oraz wychowania fizycznego
 • Nadzór nad SIO
 • Organizacja grup międzyoddziałowych
 • Nadzór nad pracą biblioteki
 • Koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego. Nadzorowanie jego funkcjonowania

AGIESZKA BĄK

 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły Podstawowej i świetlicy
 • Współpraca z EDPG Locknitz
 • Organizacja próbnych i zewnętrznych Testów Kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej
 • Organizowanie projektów edukacyjnych w Szkole Podstawowej
 • Nadzór nad działalnością komisji: języków obcych i religii
 • Nabór
 • Nadzór nad projektami
 • Koordynowanie działań w ramach projektu współpracy między powiatami INT-08-0015

BOŻENA PAWEŁKIEWICZ

 • Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami
 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum Ogólnokształcącego z wyjątkiem SMS
 • Organizacja egzaminów próbnych i zewnętrznej Matury w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Zawodowym w Zespole Szkół
 • Nadzór nad pracą pedagogów szkolnych
 • Organizacja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół
 • Nadzór nad działalnością komisji: przyrodniczej, humanistycznej
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

MONIKA PRZYCHODNIAK LOGA

 • Nadzór pedagogiczny nad działalnością Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły zawodowej
 • Aktualizacja zestawu programów i podręczników
 • Koordynowanie działań w ramach projektu współpracy między powiatami INT-08-0015
 • Nadzór nad organizacja egzaminów próbnych i zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Technikum Zawodowym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół
 • Nadzór nad działalnością komisji: przedmiotów zawodowych i informatyki oraz matematycznej
 • Opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Dyżury nauczycieli
 • Zastępstwa
 • Rozliczanie nadgodzin
 • Kontrola organizacji i realizacji dyżurów nauczycieli w obiektach Zespołu Szkół

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

BEATA ANDRUCH

 • Organizacja egzaminów próbnych i zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Technikum Zawodowym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół
 • Organizacja zajęć praktycznych
 • Organizacja praktyk zawodowych
 • Współpraca z OHP i pracodawcami
 • Organizacja dyżurów nauczycieli w obiektach Zespołu Szkół

KIEROWNIK INTERNATU

MAREK JANKOWSKI

 • Nadzór nad pracą internatu