Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

REGULAMIN NABORU

 

Od 1 września 2017r. w Zespole Szkół funkcjonowały będą następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9
  • siatkówka dziewcząt i chłopców
  • klasy dwujęzyczne /Locknitz,
 • Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr I 
  • SMS siatkówka dziewcząt i chłopców
  • klasy dwujęzyczne
  • klasy ogólne z zajęciami dodatkowymi:
   • medyczne
   • wojskowe
   • pożarnicze
   • policyjne
   • piłka nożna
   • matematyczno- przyrodnicze
   • humanistyczne
 • Technikum Zawodowe
  • technik technologii chemicznej
  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
  • kucharz
  • wielozawodowa