Procedura zgłaszania wniosków o odszkodowanie dla ubezpieczonych uczniów ZESPOLE SZKÓŁ Police

Rada Rodziców informuje o procedurze  zgłaszania wniosków o odszkodowanie

dla ubezpieczonych uczniów ZESPOLE SZKÓŁ Police.

Składanie wniosków i zgłaszanie szkody  odbywa się bez udziału szkoły na stronie ubezpieczyciela

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

Rada Rodziców Zespołu Szkół informuje, że została wybrała oferta

ubezpieczeniowa firmy InterRisk T.U.SA

 

Link jest aktywny i bezpośrednio pod tym adresem rodzice uczniów mogę zgłaszać NNW.

Należy podać numer  polisy NNW: SERIA EDU-A/P numer 058023 i poprawnie zaznaczyć rodzaj  placówki : zespół szkół.

Szkody można również zgłaszać telefonicznie pod numerem: 914422222 lub 600216316

powrót