matematyka
  • szkoła podstawowa
  • liceum ogólnokształcące - zakres podstawowy
  • liceum ogólnokształcące - zakres rozszerzony
  • technikum - zakres podstawowy
  • szkoła branżowa