Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE:

 1. DOSTAWA MEBLI BAROWYCH
 2. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDILANEGO I I RTV
 3. DOSTAWA SPRZĘTU AGD
 4. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ
 5. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI METALE
 6. DOSTAWA PALNIKA DO SZKŁA
 7. DOSTAWA MEBLI BAROWYCH
 8. DOSTAWA PALNIKA DO SZKŁA

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

 1. ODPOWIEDŹ 1
 2. ODPOWIEDŹ 2
 3. ODPOWIEDŹ 3
 4. ODPOWIEDŹ 4
 5. DOTYCZĄCA WYBORU WYKONAWCY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD

 

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. DOSTAWA MEBLI BAROWYCH
 2. DOSTAWA SPRZĘTU AGD
 3. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ
 4. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDILANEGO I I RTV
 5. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI METALI

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ
 2. DOSTAWA SPRZĘTU AGD
 3. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDILANEGO I I RTV
 4. DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI METALI

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU:

 1. DOSTAWA MEBLI BAROWYCH
powrót