Przetarg nieograniczony na dostawy żywności

Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej
w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIR w Podgrodziu
(z podziałem na części).

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-12-04 (numer ogłoszenia 399122 - 2014).

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę:

W części 1:     BISSA Sp. z o.o. ul. Usługowa 6A, 73-110 Stargard Szczeciński , na kwotę 115 198,80 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W części 2:     Przedsiębiorstwo handlowe MARGO Sp. z o. o.Al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, na kwotę 24 993,84 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W części 3:     „BALJO” Hurt – detal Banach Marcin 72-010 Police, ul. Szkolna 2, na kwotę 68 041,40 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W części 4:     PPUH „PIK” Józef Bułat, ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szczeciński, na kwotę 212 072,39 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W części 5:     „MEGA” – M. Wieliczko Sp. J. ul. Tanowska 2, 72-010 Police, na kwotę na kwotę 72 632,50 zł brutto

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W części 1:

„BYK” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38, Mierzyn 72-006 Szczecin , na kwotę 120 253,85 zł brutto

Oferta otrzymała 97,06 punktów

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie zgodnie z art. z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1 (od a do d) do SIWZ - Zestawienie produktów żywnościowych (wersja .xls)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z Art. 24 ustawy PZP
 6. Wzory umów:
  - część 1
  - część 2
  - część 3
  - część 4
  - część 5

powrót