Pierwsza uroczystość na hali
Projekt INT-08-0015 pn. "Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz.", dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, wszyscy mieszkańcy Powiatu Polickiego!


Z radością informujemy Państwa, że 27 czerwca 2013r. nasza szkoła otrzymała pozwolenie na użytkowanie hali sportowo - widowiskowej wybudowanej w ramach projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz" wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego!
Bardzo dziękujemy!
Pierwszą uroczystością w hali sportowej jest zakończenie roku szkolnego 2012/13!
Uczniowie Zespołu Szkół będą mogli, jako pierwsi, zobaczyć swoją halę.


Dziękujemy wszystkim pracownikom Zespołu Szkół, którzy swą wytrwałością i wiarą "przenieśli góry" i zrealizowali tak wielkie przedsięwzięcie. Dziękuję także przyjaciołom z Niemiec - EDPG w Löcknitz oraz Starostwu Powiatowemu z Pasewalku za wyrażenie zgody na odwrócenie ról i realizację projektu z większym dofinansowaniem dla strony polskiej, co pozwoliło na stworzenie i złożenie (a potem wygranie) wniosku aplikacyjnego z Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.
Przede wszystkim dziękujemy instytucjom, które projekt dofinansowały, a także tym, które wspierają jego realizację:
 

 

Landesförderinstitut
Mecklenburg-Vorpommern
Werkstraße 213
19061 Schwerin

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie

Wspólny Sekretariat Techniczny
E.-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz
Niemcy

Powiat PolickiNasza hala powstała w ramach projektu INT-08-0015 pn. "Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Montaż finansowy przedsięwzięcia:

 1. Budżet Powiatu Polickiego - wkład własny
 2. Ministerstwo Sportu - inwestycje określone w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu mogą być dofinansowane do 50% wartości kosztorysowej inwestycji (obecnie przyznano 1 500 000zł z funduszy Totalizatora Sportowego ponieważ inwestycja jest wpisana do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego).
 3. Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.” Współpraca w ramach projektów transgranicznych powinna spełniać 4 kryteria współpracy transgranicznej:
  • - wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),
  • - wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),
  • - wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),
  • - wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

Partnerzy realizujący projekt współpracy transgranicznej lub transnarodowej muszą uwzględnić co najmniej dwie spośród wyżej wymienionych form współpracy, natomiast projekt współpracy międzyregionalnej powinien obejmować wszystkie cztery formy.
Wkład własny: min 15 %.

 

Beata Golisowicz

powrót