informacje o projekcie

Wspólny Region – Wspólne Cele

Projekt INT-08-0015 pn. "Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Projekt INT-08-0015 pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz" został zrealizowany przez partnerskie powiaty i partnerskie szkoły tj. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Szkoła Europejska Niemiecko - Polskie Gimnazjum w Löcknitz oraz Powiat Policki i Powiat Uecker-Randow,  w latach 2010 - 2013.


W ramach projektu wyremontowano i rozbudowano Budynek B w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz oraz zbudowano wielofunkcyjną halę widowiskowo - sportową wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Zmodernizowana i rozbudowana baza partnerskich szkół ma służyć rozwojowi transgranicznej współpracy obu szkół oraz integracji mieszkańców powiatu polickiego powiatu Vorpommern - Greifswald.


Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.


Całkowity budżet projektu to 5.484.000,00 (4.464.000,00 - to budżet powiatu polickiego - partnera wiodącego, a 1.020.000,00 to budżet powiatu Vorpommern - Greifswald). Partnerzy projektu w sumie otrzymali dofinansowanie w wysokości 3.768.600,00, z czego 2.901.600,00 otrzymał partner wiodący (tj. 65% wartości budżetu powiatu polickiego), a 867.000,00 otrzymał partner niemiecki (tj. 85% wartości budżetu powiatu Vorpommern - Greifswald). Dodatkowo powiat policki otrzymał dofinansowanie do inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznane Uchwałą Nr XX/199/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2006 - 2009 w wysokości 1.500.000 zł.

 

Główne cele Projektu to:

  • rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w regionie;
  • wzrost atrakcyjności regionu;
  • poszerzenie oferty rekreacyjno - sportowo - kulturowej w Euroregionie;
  • podniesienie standardu korzystania z obiektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych;
  • przyspieszenie integracji polskich i niemieckich mieszkańców zamieszkujących Euroregion Pomerania, a w szczególności zamieszkujących partnerskie powiaty: policki i Vorpommern - Greifswald;
  • przełamywanie uprzedzeń, stereotypów oraz barier językowych, kulturowych i mentalnych w przygranicznych kontaktach polsko - niemieckich;
  • zacieśnianie współpracy partnerskich powiatów poprzez organizację wspólnych polsko - niemieckich przedsięwzięć o charakterze społecznym;
  • zmniejszenie różnic terytorialnych w obrębie bazy edukacyjno - sportowej;
  • promocja zdrowego stylu życia, poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, chuligaństwo) poprzez promowanie różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.