Certyfikat Językowy DSDII 2018 - 2019

Niniejszym zapraszamy uczniów klasy 3LN na spotkania w celu przygotowania językowego do państwowego egzaminu z języka niemieckiego, który umożliwi zdobycie certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom DSDII, potwierdzającego kompetencje językowe na poziomie B2/C1 wdł. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).
Konsultacje zostały ustalone za porozumieniem stron, tj. uczniów klasy 3GN i nauczycieli przygotowujących językowo do egzaminu DSDI tj.  panią Maren Schemmel i panią Karoliną Bańka - Pociecha w dn. 07.09.2018r.

PAŹDZIERNIK

  • 03.10.2018r. – godz.13:50 – 15:30 s.121 M.Schemmel
  • 10.10.2018r. – godz.13:50 – 15:30 s.121 M.Schemmel
  • 12.10.2018r. – godz. 08:50 – 11:30 s.121 M.Schemmel
  • 26.10.2018r. – godz. 16:30 – 18:00 s.121 M. Schemmel, K.Bańka – Pociecha
  • 31.10.2018r. – godz. 13:50 – 15:30 s.121 M. Schemmel

W dn. 12.10.2018r. należy przygotować do akceptacji temat prezentacji, będącej częścią egzaminu ustnego. Ponadto zostanie zaprezentowane  nagranie video, które zaprezentuje formułę egzaminu DSDII w części ustnej.

W dn. 31.10.2018r. zostaną ustalone terminy listopad i grudzień

!!! Obecność na zajęciach jest obowiązkowa !!!

W przypadku nieobecności prosimy o usprawiedliwienie przesłane za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS wyłącznie z konta rodzica do pani
Karoliny  Bańki – Pociechy.
Dziennik elektroniczny LIBRUS jest również formą kontaktu w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących terminu, czy godziny konsultacji. Prosimy zatem regularnie sprawdzać pocztę w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Zapraszamy
mgr Maren Schemmel
mgr Karolina Bańka - Pociecha


powrót