Certyfikat Językowy DSD I 2018-2019

Niniejszym zapraszamy uczniów klasy 3GN na spotkania w celu przygotowania językowego do państwowego egzaminu z języka niemieckiego, który umożliwi zdobycie certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom DSDI, potwierdzającego kompetencje językowe na poziomie A2/B1 wdł. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Konsultacje zostały ustalone za porozumieniem stron, tj. uczniów klasy 3GN i nauczycieli przygotowujących językowo do egzaminu DSDI tj.  panią Maren Schemmel i panią Karoliną Bańka - Pociecha w dn. 07.09.2018r.

PAŹDZIERNIK

  • 12.10.2018r. – godz.14:45 – 16:20 s.121 M.Schemmel
  • 31.10.2018r. – godz. 09:00 – 11:00 s.120 K.Bańka – Pociecha

W dn. 12.10.2018r. należy przygotować do akceptacji temat prezentacji, będącej częścią egzaminu ustnego.

LISTOPAD

  • 16.11.2018r. – godz. 17:00 – 18:30 s.120 K.Bańka – Pociecha

W miesiącu listopad prosimy, aby uczniowie pracowali nad przygotowaniem prezentacji, będącej częścią egzaminu ustnego. W tym celu w dn. 12.10.2018r. zostanie podany adres mail, pod który będzie można na bieżąco przesyłać zapytania w celu przygotowania poprawnej prezentacji.

GRUDZIEŃ

  • 7.12.2018r. – godz. 17:00 – 18:30 s.121 M.Schemmel

W dn. 7.12.2018r. zostaną ustalone terminy na styczeń, luty i marzec 2019r.

!!! Obecność na zajęciach jest obowiązkowa !!!

W przypadku nieobecności prosimy o usprawiedliwienie przesłane za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS wyłącznie z konta rodzica do pani Karoliny  Bańki – Pociechy.
Dziennik elektroniczny LIBRUS jest również formą kontaktu w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących terminu, czy godziny konsultacji. Prosimy zatem regularnie sprawdzać pocztę w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Zapraszamy
mgr Maren Schemmel
mgr Karolina Bańka - Pociecha

powrót