Egzamin DSDI 2018

Część pisemna - 13.03.2018

Zbiórka o 8:00 w sali 121. Proszę przynieść ze sobą słownik i czarny długopis.

Część ustna - 16.03.2018 dla uczniów z Löcknitz

Egzamin odbędzie się w sali 01 - Sala Tradycji - Pierwsza osoba z listy stawia się na egzamin o godzinie 7:45. Egzamin rozpoczyna się o 8:00. Proszę o samodzielne przygotowanie listy z kolejnością wchodzenia na egzamin co 15 minut. Do 14.03. prosimy o przekazanie listy Pani Annie Krypień lub Panu Tomaszowi Drewniakowi.

Część ustna - 14.03.-15.03.2018r. dla uczniów z Polic

Egzamin odbędzie się w sali 01 - Sala Tradycji - Pierwsza osoba z listy stawia się na egzamin o godzinie 7:45. Egzamin rozpoczyna się o 8:00. Proszę o samodzielne przygotowanie listy z kolejnością wchodzenia na egzamin co 15 minut. Do 14.03. prosimy o przekazanie listy Pani Karolinie Bańka - Pociecha lub Maren Schemmel.

TERMINY KONSULTACJI: dla uczniów z Löcknitz

6.03. od 18:00 w sali 121

7.03. od 18:00 w sali 121

8.03. od 18:00 w sali 121

Na konsultację proszę przynieść nagraną na nośnik danych prezentację. Istnieje możliwość przedstawienia jej w celu doprecyzowania przed egzaminem. W dniach proponowanych konsultacji prosimy o przygotowanie przez was listy, kiedy kto zamierza się stawić. Każdego dnia konsultacji spotykamy się w danej grupie od 18.

Karolina Bańka – Pociecha

Maren Schemmel

powrót