Zawód: kucharz
  • Szkoła na podbudowie gimnazjum.
  • Nauka trwa trzy lata.
  • Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując świadectwo oraz dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe.
  • Możliwość dalszego kształcenia i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych *

 

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata oraz dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę, a coraz częściej wymaga się od kucharzy tego, że serwowane dania będą wyglądać jak dzieła sztuki.

Miejscem pracy dla kucharza mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

 

W trakcie kształcenia uczeń zdaje egzamin kwalifikacyjny:

K1-T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW– egzamin potwierdzający kwalifikację po zakończeniu drugiego semestru klasy trzeciej.

Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

*Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓWmoże uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznychpo potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCHoraz po uzyskaniu wykształcenia średniego.

powrót