Poprawy egzaminów zawodowych

Absolwenci Technikum Zawodowego lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy nie zdali egzaminu zawodowego z części pisemnej, części praktycznej lub obu części i chcą podejść do poprawy powinni złożyć w sekretariacie uczniowskim szkoły w odpowiednim terminie deklarację przystąpienia do egzaminu :

  • Technikum Zawodowe do 20 grudnia 2015r.- egzamin odbędzie się w czerwcu 2016r.  - wzór deklaracji
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa do 14 września 2015r. - egzamin odbędzie się w styczniu 2016r.
    lub do 30 stycznia 2016r. -egzamin odbędzie się w czerwcu 2016r. - wzór deklaracji

Informacji o egzaminie udziela Beata Andruch

Kierownik szkolenia praktycznego

powrót