Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Sesja zimowa 2016r.

Uczniowie klasy 4 THŻ oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Data

Zawód

kwalifikacja

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

14 stycznia 2016r.

część pisemna

Technik żywienia i usług gastronomicznych

(343404)

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

( egzamin poprawkowy)

10.00

60 minut

Technik hotelarstwa

(422402)

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

12.00

60 minut

Technik żywienia i usług gastronomicznych

(343404)

T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12.00

60 minut

15 stycznia 2016r.

część praktyczna

Technik hotelarstwa

(422402)

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

13.00

150 minut

Technik żywienia i usług gastronomicznych

(343404)

T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

13.00

150 minut

Dla kwalifikacji T.06 Sporządzanie potraw i napojów egzamin poprawkowy z części praktycznej planowany jest w terminie od 16 stycznia do 26 lutego 2016r

 

Obecność  zdających pod salą 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Przekazanie przez OKE świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół 30 marca 2016 r.

powrót