Harmonogram egzaminu maturalnego

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 
od 5 do 30 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez
przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
5 poniedziałek język polski – pp* wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr*
6 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
7 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski dla klas dwujęzycznych
8 czwartek język polski– pr fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia – pr
9 piątek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
10, 11 – sobota, niedziela
12
poniedziałek biologia – pp
biologia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
13
wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych
14
środa geografia – pp
geografia – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
15
czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski dla klas dwujęzycznych
16
piątek chemia – pp
chemia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
17, 18 – sobota, niedziela
19
poniedziałek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski dla klas dwujęzycznych
20
wtorek informatyka – pp
informatyka – pr
historia – pp
historia – pr
21
środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański dla klas dwujęzycznych
22
czwartek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski dla klas dwujęzycznych
23 piątek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas
dwujęzycznych**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki
mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego
w dodatkowym terminie

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 2 do 18 czerwca przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez
przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
2
poniedziałek język polski – pp** język polski – pr**
3
wtorek matematyka – pp matematyka – pr
4 – środa
5
czwartek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski dla klas dwujęzycznych
6
piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr fizyka i astronomia – pp, pr
język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
wiedza o tańcu – pp, pr
7, 8 – sobota, niedziela
9
poniedziałek biologia – pp, pr filozofia – pp, pr
historia muzyki – pp, pr
historia sztuki – pp, pr
10
wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych
11
środa chemia – pp, pr geografia – pp, pr
przedmioty zdawane w języku obcym***
12
czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski dla klas dwujęzycznych
13
piątek informatyka – pp, pr historia – pp, pr
14, 15 – sobota, niedziela
16
poniedziałek język francuski pp język francuski – pr
język francuski dla klas dwujęzycznych
17
wtorek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
język hiszpański – pp
języki mniejszości narodowych – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański dla klas dwujęzycznych
18
środa język włoski – pp język włoski – pr
język włoski dla klas dwujęzycznych

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2014 r.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 27 czerwca 2014 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 27 czerwca 2014 r.).

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna – 25–29 sierpnia 2014 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 8 sierpnia 2014 r.

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2014 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2014 r.).

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania
(min)
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
informatyka poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
język kaszubski
poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 180
biologia
chemia
fizyka i astronomia
geografia
poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
historia, matematyka
80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie Dyrektora CKE.
** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.