Zwolnienia z posiłków

Opłaty za posiłki naliczane są od poniedziałku do piątku jako całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje). Zwolnienie z posiłków możliwe jest wyłącznie z powodu choroby, wycieczek oraz wcześniejszego wyjazdu do domu.

 

Jeżeli uczeń wyjeżdża do domu w piątek po obiedzie (czyli nie będzie korzystał z kolacji) i wraca w poniedziałek bezpośrednio na lekcje (nie będzie korzystał ze śniadania) musi ten fakt zgłosić do czwartku do godziny 14.00.

 
Uczeń musi dostarczyć do intendenta zwolnienie z posiłków podpisane przez kierownika internatu lub wychowawcę (druk dostępny w hallu przed stołówką). Odpisy obowiązują od dnia następnego po zgłoszeniu.

 

Jeżeli uczeń jest nieobecny w internacie i przebywa w domu to w jego imieniu zwolnienia z posiłków dokonuje rodzic. Telefonicznie u intendenta stołówki pod numerem telefonu 914244234 wew. 117 lub e-mailem na adres e.olejarz@zspolice.pl.
Godziny pracy intendenta pn - pt 7.00 - 15.00.

 

W dni robocze po godzinie 15 oraz w sobotę i niedzielę nieobecność należy zgłosić e-mailem na adres e.olejarz@zspolice.pl (opcja preferowana) lub telefonicznie w internacie.