cennik 2018/2019

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 32/2017/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmianie ulega cennik opłat za korzystanie z internatu oraz usług pracowni gastronomicznej.

CENNIK

INTERNAT

Pokoje przeznaczone dla uczniów i studentów w ciągu roku szkolnego (opłata mediów i artykułów sanitarnych)

 uczniowie Zespołu Szkół (z wyjątkiem SMS „Police”)

1) pobyt w internacie (miesięcznie)

2) wpisowe

 

130 zł

50 zł

Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Police”

1) pobyt w internacie wraz z całodziennym wyżywieniem (miesięcznie)

2) wpisowe

 

530 zł

50 zł

Uwaga!

Dyrektor szkoły może obniżyć opłatę za zakwaterowanie w miesiącach, w których uczniowie nie korzystają z internatu z powodu np. ferii, praktyk zawodowych.

Na podstawie opinii komisji socjalnej, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia Zespołu Szkół z opłaty za zakwaterowanie.

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

Uczniowie  Zespołu Szkół

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

4 zł

8 zł

2 zł

6 zł

4 zł

Nauczyciele Zespołu Szkół

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

4 zł

8 zł

2 zł

6 zł

4 zł

Pracownicy Zespołu Szkół

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

4 zł

9 zł

2.50 zł

6.50 zł

4 zł

Osoby z zewnątrz (nie będący pracownikami Zespołu Szkół)

- śniadanie

- obiad:

I danie

II danie

- kolacja

 

9 zł

14 zł

4 zł

10 zł

9 zł

catering

według ustaleń

bufet

według ustaleń

 

Warunkiem przyjęcia do internatu jest podpisanie umowy o zakwaterowanie z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, brak zadłużenia za ubiegły rok szkolny (dotyczy kontynuujących pobyt) oraz wpłata wpisowego (bezzwrotna jednorazowa).

 

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ

  1. na numer konta  09124039431111000041319374 z dopiskiem: opłata za internat i wyżywienie oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka
  2. w kasie zespołu szkół

Opłaty za każdy miesiąc w zakładce "bieżące opłaty".