OPŁATY ZA LISTOPAD 2017

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

UWAGA: we wrześniu obowiązuje jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 50 zł. Opłatę należy uiścić na konto podane wyżej lub w Kasie Zespołu Szkół.

 

OPŁATY ZA LISTOPAD 2017

Szkoła

Wyżywienie

Zakwaterowanie

Razem

Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła zawodowa

336

100

436

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

łącznie

500

 

Wpłata do 10 listopada br.

powrót