OPŁATY ZA MAJ 2018

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

UWAGA: we wrześniu obowiązuje jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 50 zł. Opłatę należy uiścić na konto podane wyżej lub w Kasie Zespołu Szkół.

 

OPŁATY ZA MAJ 2018

Szkoła

Wyżywienie

Zakwaterowanie

Razem

Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła zawodowa

256*

100

356

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

łącznie

500

* Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia w dniach 4-8 maja br. Informację dotyczącą wysokości opłaty można uzyskać w dziale księgowości lub telefonicznie pod nr: 914241306 wew. 117

 

Wpłata do 10 maja br.

powrót