OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2019

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

Wyżywienie: 336,00 zł (21 dni, 14 i 31 października - dni wolne odzajęć dydaktycznych).

 
-Zakwaterowanie: 160,00 zł

 Łącznie 496,00 zł.
 
Płatność do 10 października br.