OPŁATY ZA STYCZEŃ 2018

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

UWAGA: we wrześniu obowiązuje jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 50 zł. Opłatę należy uiścić na konto podane wyżej lub w Kasie Zespołu Szkół.

 

OPŁATY ZA STYCZEŃ 2018

Szkoła

Wyżywienie

Zakwaterowanie

Razem

Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła zawodowa

192

100

292

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

łącznie

* 250

* Uczniom SMS przebywającym w internacie podczas ferii zimowych zostanie naliczona opłata w wysokości 16 zł (dzienna stawka żywieniowa) za każdy dzień pobytu w placówce. Kwota wynikająca z pobytu zostanie doliczona do ogólnej opłaty w miesiącu lutym

Wpłata do 10 stycznia br.