hala przy ul. Korczaka - cennik

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2017/2018

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

z dnia 24 października 2017 r.

 

w sprawie: ustalenie wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej

przy ulicy Korczaka - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

 

 

Na podstawie art.  39 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pkt 2572 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządzam, co następuje:

 

  1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie i wynajem hali sportowej przy ulicy Korczaka Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi obiektów sportowych.
  3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internatowej szkoły.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 9/2017/2018

z 24 października 2017 r. dyrektora

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

 

CENNIK

 

HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. ŁUKASIEWICZA W POLICACH UL. KORCZAKA W POLICACH

 

 

 

Lp.

NAZWA

CENA

1.

wynajem hali sportowej z zapleczem sanitarnym                  i  szatniami

50 zł / 60 min.

2.

wynajem sali gimnastycznej  z zapleczemsanitarnym i szatniami

40 zł / 60 min.

 

 

 


Dodatkowe informacje:

  • dopłata za przekroczenie czasu proporcjonalnie za 1 minutę od ceny wynajmu
  • podane ceny zawierają podatek VAT.
powrót