ZMIANA TERMINU SPOTKAŃ Z RODZICAMI!

Informuję, że zgodnie z prośbą rodziców zmianie ulega termin spotkania rodziców uczniów klas III gimnazjum, III liceum ogólnokształcącego oraz IV technikum z wychowawcami z 18 marca 2014r. (wtorek) na 14 marca 2014r. (piątek) godz. 17.00.
Podczas spotkania omówiony zostanie stan przygotowań uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (wyniki egzaminów próbnych) oraz metody pomocy uczniom z zaległościami w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych.
Konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów pozostałych klas – godz. 17.00.

powrót