ZIELONA SZKOŁA KLASY 2 GA

W ramach projektu "PRZYRODA W 4. ODSŁONACH - wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach” uczniowie klasy 2 GA w dniach 29 września – 1 października 2014 r. uczestniczyli w programie ZIELONA SZKOŁA, który odbywał się na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Projekt PRZYRODA W 4. ODSŁONACH, realizowany jest od ubiegłego roku szkolnego przez nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki (Aleksandra Szafirska, Anna Golla, Monika Kraszewska-Moroz i Illona Snopek-Juszczak). Uczestniczy w nim 16 szkół gimnazjalnych z całej Polski.

W programie ZIELONEJ SZKOŁY uwzględniona została konwencja badawcza, a także praktyczny i laboratoryjny wymiar zajęć oraz wyprawy edukacyjne o charakterze naukowym mające na celu wdrażanie uczniów do naukowego poznania przyrody przy zastosowaniu jednolitej procedury badawczej (m.in. obserwacji, eksperymentów). Nie zabrakło również zajęć o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym.

 

W scenariuszu zajęć ZIELONEJ SZKOŁY znalazły miejsce zajęcia:

BIOLOGIA – „Botaniczny zwiad terenowy – w poszukiwaniu znanego i nieznanego, czyli inwentaryzacja przyrodnicza”

CHEMIA – „Woda – wszechobecna, niezwykła i niezbędna do życia substancja”

FIZYKA – „Doświadczalne safari w Puszczy Świętokrzyskiej”

GEOGRAFIA – „Doświadczalne safari w Puszczy Świętokrzyskiej”

 

Zadania z biologii polegały między innymi na:

  • oznaczaniu pospolitych gatunków roślin za pomocą klucza,
  • badaniu liczebności, zagęszczenia i rozmieszczenia wybranych gatunków roślin na badanym terenie,
  • porównywaniu i różnicowaniu wybranych gatunków drzew na podstawie igieł lub liści.

Zajęcia z chemii obejmowały między innymi:

  • badanie jakości, pobranych wcześniej, próbek wód z rzeki Kamionka, Zalewu Kamionka i Zalewu Rejowskiego,
  • badanie odczynu wody, zawartości żelaza, azotanów(V) i fosforanów(V),
  • badanie rozpuszczania się substancji w wodzie,
  • woda jako środek transportu substancji w niej rozpuszczonych,
  • otrzymywanie roztworów koloidalnych,
  • napięcie powierzchniowe wody.

Zajęcia z fizyki dotyczyły między innymi:

  • rodzaju i skutków oddziaływań bezpośrednich (wszystkie te, które wymagają kontaktu ciał) i na odległość – grawitacyjne, magnetyczne, elektromagnetyczne, elektrostatyczne.

Na zajęciach z geografii pod hasłem – „Doświadczalne safari w Puszczy Świętokrzyskiej”, uczniowie zajmowali się strefami klimatyczno-roślinno-glebowymi Afryki.

Oczywiście wyniki wszystkich badań, doświadczeń i obserwacji prowadzonych w ramach poszczególnych zajęć były ze sobą skorelowane.

Podsumowaniem zajęć dydaktycznych była praca kontrolna obejmująca wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie wykonywanych zadań.

 

Pobyt w ZIELONEJ SZKOLE obfitował również w wiele innych atrakcji. Były to na przykład wyprawy krajoznawczo-turystyczne do Suchedniowa, piesza wycieczka do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej,  pomnik postawiony w 100 rocznicę wybuchu powstania styczniowego,zajęcia rekreacyjne dla wszystkich, grillowa kolacja, dyskoteka z niespodzianką, rodeo i próby na symulatorze.

Nasi uczniowie mieli przyjemność poznać i zaprzyjaźnić się z gimnazjalistami z Miękini, Murzasichla, Jerzykowa, Galewic, Lubichowa, Białej iSzczekocin.

Wyjazd był bardzo udany. Uczniowie 2GA aktywnie uczestniczyli w proponowanych działaniach a opieka sprawowana nad nimi była dla nas przyjemnością.

 

Anna Golla i Aleksandra Szafirska

powrót