Zebranie Rady Rodziców

Na podstawie § 18 Regulaminu Rady Rodziców obowiązującego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zwołuję pierwsze zebranie Rady Rodziców 15 września 2016r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w hali sportowej.

Agata Jarymowicz
Dyrektor Zespołu Szkół
im.Ignacego Łukasiewicza w Policach

powrót