Zastosowanie nanotechnologii w medycynie

3 go kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbędzie się wykład pt."Zastosowanie nanotechnologii w medycynie", który wygłosi dr inż. Agata  Markowska-Szczupak z Zakładu Biotechnologii, Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii  Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Wykład dotyczył będzie technologii uzyskiwania nanomateriałów, ich właściwości oraz sposobów badania.  Przedstawione zostaną również zastosowania nanomateriałów w diagnostyce medycznej, leczeniu nowotworów oraz zakażeń bakteryjnych i wirusowych.
Wykład będzie obejmował zarówno osiągnięcia zespołów międzynarodowych jak i  krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych przez naukowców ZUT Szczecin.
Wykład jest dedykowany młodzieży szkół średnich.  Czas trwania 2 godziny lekcyjne.
Serdecznie zapraszam.

mgr inż. Sylwia Balcer
nauczyciel chemii

powrót