Zarząd Powiatu w Policach informuje

o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach www.powiat.policki.bip.net.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Polickiego www.powiat.policki.pl.

powrót