Zakwaterowanie do internatu
Podczas zakwaterowania do Internatu nowych wychowanków wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wychowanka. Obowiązkowo
wychowanek powinien posiadać:
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
powrót