Zakończenie projektu "Razem w Europie"

W piątek 30 maja o godzinie 16.00 odbyła się uroczystość zakończenia 10-tej edycji projektu „Razem w Europie” prowadzonego wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Uczniowie naszej szkoły prowadzili zajęcia
z języka angielskiego, niemieckiego i informatyki w ramach wolontariatu. Uczestnikami kursów były osoby bezrobotne. Podczas spotkania rozmawialiśmy o doświadczeniach zdobytych w czasie trwania kursu. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,  pan Jan Sławczyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, pani Agata Markowicz – Narękiewicz wręczyli organizatorom, opiekunom, prowadzącym oraz uczestnikom kursów certyfikaty projektu „Razem w Europie” oraz upominki. Obie instytucje wyraziły chęć dalszej współpracy i kolejnej edycji projektu w następnym roku szkolnym.

W szczególności dziękujemy uczniom, którzy prowadzili zajęcia: Patrycji Kaflak z klasy
3 ga, Klaudii  Kunickiej z klasy 3 ga , Marii  Wolskiej z klasy 1 lc, Agacie Tumielewicz
z klasy 1 le, Agacie Młynarczak z klasy 1 le i  Klaudii Otworowskiej z klasy 1 le,  Paulinie Chudzik z klasy 1 le, Michałowi Skowronowi z klasy 1 le, Paulinie Halusiak z klasy 2 la, Klaudii  Kolasie z klasy 2  la, Joannie Julczuk z klasy 2 la, Joannie Lewandowskiej z klasy
2 lc, Joannie Szewczak z klasy 2 lc ,Idze  Tryce z klasy 2 lc, Annie  Piątkowskiej  z klasy 2 lc  Malwina Róg z klasy 2 lc, Klaudii Wiśniewskiej z klasy 2 lc, Karolinie Wojewodzie z klasy
2 lc, Kamili Krawczak z klasy 2 ld, Marlenie Lewandowskiej z klasy 2 ld za wytrwałość, poświęcenie i bezinteresowność.  

 

Opiekunowie projektu:

M. Andrzejewska

G. Niegrebecka

W. Wolańska

R. Głuszyk

powrót