Zakończenie projektu „Razem w Europie”

W piątek 20 maja odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Razem w Europie” prowadzonego wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.. W ramach wolontariatu nasi uczniowie przez pięć miesięcy prowadzili zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki.  Uczestnikami kursów były osoby bezrobotne. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, pan Jan Sławczyński oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Policach, pani K. Ignasiak wręczyli opiekunom, prowadzącym oraz uczestnikom kursów certyfikaty projektu „Razem w Europie”.

Opiekunowie projektu:
M. Anczykowska
G. Niegrebecka
K. Bańka-Pociecha
R. Głuszyk

powrót