Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego

Uczniowie klasy policyjnej dzięki uprzejmości Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej "GRAJCAR" uczestniczyli w zajęciach z zakresu wyszkolenia strzeleckiego na obiekcie Strzelnicy w Dobieszczynie. Pod fachowym okiem instruktorów-funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Policach nasi podopieczni nabywali umiejętności zachowania się na strzelnicy i posługiwania się bronią będącą na wyposażeniu Policji.

Jarosław Szurko
nauczyciel zajęć policyjnych

powrót