Zajęcia z przysposobienia wojskowego - ALARM!

Nasze kolejne zajęcia realizowaliśmy wraz z klasą 1 LELO na terenie ośrodka szkoleniowego 12. Brygady Zmechanizowanej. Tym razem do naszych zadań należało przygotowanie i organizacja specjalistycznego posterunku obserwacyjnego. Do głównych zadań takiego posterunku należy jak najszybsze zdefiniowanie zagrożeń oraz ostrzeganie innych żołnierzy przed nimi.

W czasie treningu uczyliśmy się między innymi prawidłowo rozpoznawać zagrożenia chemiczne, określać ich źródła oraz przewidywać kierunki ich oddziaływania. Kolejne specjalistyczne zajęcia wojskowe utwierdziły nas w przekonaniu, że warto znać zasady i sposoby informowania i alarmowania o zagrożeniach w różnych sytuacjach.

Janusz Ługiewicz

powrót