Zajęcia wojskowe w klasie 4PA

15 grudnia 2017 r. uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowym odwiedzili swoich młodszych kolegów z kl. 4, żeby zapoznać ich ze specyfiką służby. Po omówieniu umundurowania, obejrzeli prezentację na temat sprzętu wojskowego. Duże wrażenie na młodych adeptach sztuki wojskowej zrobił pokaz musztry. Na koniec zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Jolanta Geisler

powrót