Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej
Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Od 1 listopada br. Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr rozpoczyna realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które mają na celu aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie. Projekty są adresowane do mieszkańców powiatu polickiego.

 

 

PROJEKT I

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu "KIS w Policach, czyli integracja, wsparcie i praca" nr WND-POKL.07.02.01-32-022/13

 

Oferujemy:

 • bezpłatne kursy zawodowe:
  - pracownik małej gastronomii
  - opiekun osób starszych
  - pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdnego
 • stypendium szkoleniowe dla każdego uczestnik
 • doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy
 • bezpłatne badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu i catering
 • codzienne korzystanie z zasobów Klubu Integracji Społecznej

Dla kogo:

 • mieszkańcy powiatu polickiego w wieku 15 - 30 lat, poszukujący zatrudnienia, zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani lub innych przyczyn.

W projekcie partnerem Fundacji jest Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

 

Od 1 listopada 2013 r. zgłoszenia przyjmuje Biuro Projektu w siedzibie Fundacji Ośrodka Doskonalenia Kadr przy ul. Siedleckiej 6a w Policach oraz pod numerem telefonu (91) 431 66 34.

powrót