YES I CAN

YES I CAN

Ta dewiza stanowi myśl przewodnią hotelu Radisson BLU. W piątek klasa 3 Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych miała okazję zapoznać się z wykładem nt. „Oczekiwane kompetencje w branży hotelarskiej”, który poprowadziła Pani Dorota Golec-kierownik HR. Te kompetencje to wiedza, postawa, umiejętności, cechy osobowości. Bycie hotelarzem to nie tylko profesja,  ale przede wszystkim profesjonalizm.

To gościnność - naturalny uśmiech, niewymuszona uprzejmość, intuicja, wyrozumiałość, empatia. Te cechy znajdowali w sobie nasi uczniowie.

Wycieczkę rozpoczęła Pani Małgorzata Gogulska oprowadzając po części mieszkalnej hotelu, następnie Pan Marcin Strzyż – kierownik działu pomocy kuchennych zapoznał uczniów z częścią kuchenną, magazynową i restauracyjną.

Oto fotorelacja:

Wycieczkę przygotowały, opisały i sfotografowały:

Beata Andruch

Joanna Draczyńska

powrót