XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„DZIEŁA MISTRZÓW INSPIRACJĄWSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII”

ORGANIZATOR:  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.I.ŁUKASIEWICZA W POLICACH

 

 • Konkurs  skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz oraz szkół gimnazjalnych powiatu polickiego.
 • Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni do odkrywania własnego wyjątkowego sposobu patrzenia na otaczający świat, rozwijanie kultury i wrażliwości uczniów, rozwijanie aktywności twórczej młodzieży, pogłębianie wiedzy na temat dzieł wielkich mistrzów.
 • Organizatorzy oczekują od autorów wykonania zdjęć inspirowanych dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki. Inspiracją mogą być dzieła wszystkich sztuk wizualnych.
 • Warunki uczestnictwa:
  - złożenie 1-2 zdjęć formatu 20x30 cm
  - dołączenie do pracy konkursowej informacji zawierającej tytuł, autora dzieła będącego inspiracją zdjęcia, oraz wydruku oryginału w formacie A4 w wersji czarno-białej
 • Ostateczny termin składania zdjęć – 26 listopada  2015 r.,
 • Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.
 • Planowane rozstrzygnięcie konkursu –  12 grudnia 2015 r.
 • Uwaga: Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych do konkursu oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć do celów promocyjnych szkoły.

 

Organizator
Joanna Cichecka

powrót