XVI Szkolny Konkurs Przyrodniczy rozstrzygnięty

27 kwietnia 2016 r. odbył się finał XVI edycji Szkolnego Konkursu Przyrodniczego. Konkurs  ogłoszony został wśród uczniów gimnazjum klas pierwszych i drugich. W eliminacjach wzięło udział 15 trzyosobowych zespołów.Do finału zakwalifikowało się 5 drużyn /15 uczniów/.

Konkurs corocznie przygotowują nauczyciele biologii, chemii, geografii i fizyki. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, popularyzowanie działań kształtujących postawy zachowań ekologicznych,  umiejętności wykorzystania wiedzy z biologii, geografii, chemii i fizyki. Jest również okazją do podnoszenia kompetencji przyrodniczych, co zaowocuje wyższymi wynikami na testach zewnętrznych. Idea konkursu związana jest z DNIEM ZIEMI, który obchodzony jest 22 kwietnia. Mottem jest maksyma św. Franciszka z Asyżu: „Ziemia został ci powierzona jako ogród; zarządzaj nią mądrze”. Przed finałem konkursu uczniowie otrzymali szczegółowe zagadnienia z wymienionych wyżej przedmiotów.

Uczestnicy musieli rozwiązać 12 zadań, które pozwoliły wyłonić najlepiej przygotowany, mający najwięcej szczęścia i świetny refleks zespół. Zadania były bardzo różne, poczynając od pytań teoretycznych poprzez praktyczne obliczenia wielkości fizycznych, rozpoznawanie naczyń laboratoryjnych, skał czy elementów budowy organizmów.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci kart podarunkowych EMPiK,  których sponsorem było Starostwo Polickie.

LAUREACI KONKURSU:

I miejsce – zespół  w składzie:

Marta Wyrwicz, Ignacy Frulenko, Aleksandra Chatlińska  /klasa 2GA/

II miejsce – zespół  w składzie:

Dawid Gajdziński, Aleksander Krypień, Marek Żelazowski  /klasa 1GA/

III miejsce – zespół  w składzie:

Klaudia Antecka, Julia Gałązkiewicz, Marika Górska  /klasa 2GB/

IV miejsce – zespół  w składzie:

Emilia Wilczak, Natalia Andrzejewska, Julia Lewandowska  /klasa 1GA/

V miejsce – zespół  w składzie:

Szymon Wróbel, Dominik Czeszejko, Filip Gryszczyński  /klasa 2GB/

Konkurs prowadziły: Agata Białkowska  i Katarzyna Ochal /klasa medyczna – 2LB/

Laureatom gratulujemy wiedzy i umiejętności.

Ilona Snopek-Juszczak, Sylwia Balcer, Monika Kraszewska-Moroz, Paulina Żołędziewska, Aleksandra Szafirska.

 

Aleksandra Szafirska

powrót