XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH

„ZAINSPIRUJ SIĘ DZIEŁEM WIELKIEGO MISTRZA”

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz oraz szkół gimnazjalnych powiatu polickiego.
 2. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni do odkrywania własnego wyjątkowego sposobu patrzenia na otaczający świat, rozwijanie kultury i wrażliwości uczniów, rozwijanie aktywności twórczej młodzieży, pogłębianie wiedzy na temat dzieł wielkich mistrzów.
 3. Organizatorzy oczekują od autorów wykonania zdjęć inspirowanych dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki. Inspiracją mogą być dzieła wszystkich sztuk wizualnych. ( malarstwo, rzeźba, grafika, film itd).
 4. Warunki uczestnictwa:
  - złożenie 1-2 zdjęć formatu 20x30 cm, w wyraźnie opisanej kopercie (imię i nazwisko, wiek,szkoła, klasa),
  - do pracy konkursowej prosimy dołączyć informację zawierającą tytuł i autora dzieła będącego inspiracją zdjęcia,
  - ostateczny termin składania zdjęć - 31 października 2014 r.,
  - prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.
 5. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – 6 listopada 2014 r.

Uwaga:
Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych do konkursu oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć do celów promocyjnych szkoły.

Organizator
Joanna Cichecka

powrót