X Sesja Młodzieżowej Rady Regionu

Dnia 26 marca 2013 roku w Zespole Szkół odbyła się X sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach. Podsumowano zainteresowanie konkursem na Najlepszy Samorząd Szkolny - wpłynęły zgłoszenia z 5 szkół (co radni uznali za duży sukces) - podsumowanie nastąpi w czerwcu. Omówiono także ostatnie robocze kwestie związane z IV Amatorskim Turniejem Piłki Siatkowej, który odbędzie się 13 kwietnia na Orliku przy Białej (przygotowanie strony internetowej dla zgłaszających się drużyn, zaplanowanie akcji marketingowej etc.). Dyskutowano także nad Kongresem Młodzieżowych Rad - opracowywano ramowy plan dnia, tematykę warsztatów i wykładów oraz zastanawiano się nad potencjalnymi sponsorami.
Młodzi radni postanowili także zaangażować się w zorganizowanie dnia dziecka dla dzieci z Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie.
Następną sesję zaplanowano na 16 kwietnia na 15:30.

Koordynator MRR
Dorota Kobylińska - Huk

powrót