WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOJAZDY DO LOECKNITZ w 2019 roku

IX 2019 – 126 zł. (płatne do 31 sierpnia)
X 2019 – 90 zł. (płatne do 30 września)
XI 2019 - 120 zł. (płatne do 31 października)
XII 2019 – 90 zł. (płatne do 30 listopada)
Proszę o terminowe wykonywanie przelewów z opłatą oraz umieszczanie imienia i nazwiska dziecka w tytule przelewu.

Tomasz Drewniak

powrót