WYJAZD UCZNIÓW ZS POLICE NA VI POLSKO-NIEMIECKIE TARGI EDUKACYJNE VOCATIUM UCKERMARK PRENZLAU - SZCZECIN

Dnia 18.09.2015  odbyło się spotkanie dotyczące VI POLSKO-NIEMIECKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH VOCATIUM UCKERMARK PRENZLAU - SZCZECIN.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas przedmaturalnych i maturalnych liceum i technikum.

Wybór dalszej ścieżki kształcenia to dla każdego młodego człowieka ważna decyzja. Jej podjęcie wymaga odpowiedzi na pytania: Czym chcę się w życiu zajmować? Co mnie interesuje? Następny krok to znalezienie kierunku studiów, który będzie odpowiadał zainteresowaniom i da szansę na ciekawą, satysfakcjonującą pracę.

Polsko - Niemieckie Targi Edukacyjne vocatium Uckermark w Prenzlau są dla przyszłych studentów dobrą okazją do zapoznania się z ofertą studiów uczelni z przygranicznych regionów Polski i Niemiec. Dają także możliwość porozmawiania z doradcami zawodowymi o swoich planach na przyszłość i z przedsiębiorcami o tym, jakich pracowników poszukują. Oprócz tego uczniowie będą mogli wykonać na miejscu test Hollanda w planowaniu kariery zawodowej oraz uczestniczyć w wykładach: "Tajemnica mowy ciała - jej znaczenie w procesie aplikacyjnym" i "Rozmowa kwalifikacyjna - błędy i wypadki, których można uniknąć".

Informacje zdobyte na targach mogą pomóc uczniom dokonać trafnego wyboru kierunku dalszego kształcenia. W związku z powyższym szkoła zapewnia uczniom możliwość uczestnictwa w  w.w. targach edukacyjnych.

 

Wyjazd na targi odbędzie się dnia 8.10.2015 (czwartek).  Uczniowie spotykają się z opiekunem o godzinie 8.30  przed bramą wjazdową do szkoły i jadą autokarem szkolnym do Prenzlau (Niemcy). Planowany powrót - godzina 15.00.

 

Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zgłosiły chęci uczestnictwa w wyjeździe na targi (dotyczy klas przedmaturalnych i maturalnych) mogą zgłaszać się do dnia 26.10.2015 (piątek) do organizatora wyjazdu - p. Wioletty Wolańskiej (nauczycielka języka niemieckiego).

Wioletta Wolańska

powrót