Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców uchwałą nr 2/2017 z dnia 15 września 2017 roku ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w kwocie:

- 50 zł za pierwsze dziecko,

- 0 zł za każde kolejne.

Opłata nie jest obowiązkowa. Pieniądze można wpłacać w kasie szkolnej mieszczącej się w budynku Internatu u p. Agnieszki Jankowskiej w godzinach od 8.30 do 10.30 lub 12.30 do 14.00.

powrót