Wizyta w Oczyszczalni Ścieków

17 – go czerwca 2014 roku uczniowie pierwszej klasy naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczce po Zakładach Chemicznych i Oczyszczalni Ścieków „Grupy Azoty” w Policach. Głównym celem wizyty było zapoznanie młodzieży ze specyfiką działalności zakładu a przede wszystkim przekazanie informacji o proekologicznych inicjatywach firmy.  Wizyta rozpoczęła się krótkim objazdem po terenie zakładu, w trakcie, którego zza szyb autokaru dyspozytor prezentował uczniom poszczególne wydziały produkcyjne. Następnie uczniowie obejrzeli zespół obiektów technologicznych i urządzeń  służących do  usuwania i oczyszczania przemysłowych oraz komunalnych ścieków, jak i substancji w nich rozpuszczonych tj. osadów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki czy gruntu. Dziękuję organizatorom oraz uczestnikom wycieczki.

Nauczycielka chemii
Sylwia Balcer

powrót