Wizyta w Oczyszczalni Ścieków

15 – go czerwca 2015 roku uczniowie pierwszej klasy Gimnazjum nr 6 w Policach uczestniczyli w wycieczce po Zakładach Chemicznych i Oczyszczalni Ścieków „ Grupy Azoty” w Policach.

Głównym celem wizyty było zapoznanie młodzieży ze specyfiką działalności zakładu a przede wszystkim przekazanie informacji o proekologicznych inicjatywach firmy. 

Wizyta rozpoczęła się krótkim objazdem po terenie zakładu, w trakcie, którego zza szyb autokaru dyspozytor prezentował uczniom poszczególne wydziały produkcyjne.

Następnie uczniowie obejrzeli zespół obiektów technologicznych i urządzeń służących do usuwania i oczyszczania przemysłowych oraz komunalnych ścieków, jak i substancji w nich rozpuszczonych tj. osadów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzekiczy gruntu.

Dziękuję organizatorom oraz uczestnikom wycieczki.

Nauczycielka chemii

Sylwia Balcer

powrót