Wizyta w Instytucie Nanotechnologii

23 marca 2015 roku uczniowie klas drugich liceum, realizujący rozszerzony program z przedmiotu chemia, po raz pierwszy wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych, organizowanych przez Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zajęcia rozpoczęły się krótkim spotkaniem z dr inż. Ewą Wiśniewską i dr inż. Piotrem Sobolewskim. Następnie uczniowie podzieleni na grupy laboratoryjne przystąpili do części praktycznej.

Badali m.in. właściwości różnych materiałów polimerowych.  Zapoznali się z głównymi technikami formowania polimerów termoplastycznych oraz procesem immobilizacji substancji aktywnych w mikrokapsułkach polimerowych. Ponadto uczniowie otrzymywali hydrożele i pianki polimerowe.

 

Zdobyta wiedza z pewnością pozytywnie wpłynie na ich wyniki w nauce.                                                                                                         

 

Serdeczne podziękowania dla:

prof. dr hab. inż. Mirosławy El Fray- za umożliwienie zajęć dla młodzieży

oraz

dr inż. Ewy Wiśniewskiej

dr inż.  Piotra Sobolewskiego

i doktorantów

za organizację i realizację zajęć z młodzieżą.

 

Sylwia Balcer

powrót