Wizyta klasy 1 TTC w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Wizyta klasy 1 TTC w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

W ramach współpracy uczniowie technikum chemicznego w dniach 23 – go października i 6 – go listopada 2015 roku, wzięli udział w wykładach organizowanych przez Instytut Technologii Chemicznej i Inżynierii Środowiska.

Z metodami otrzymywania materiałów porowatych z odpadów spożywczych, ich właściwościami oraz zastosowaniem, zapoznał naszych uczniów mgr inż. Jarosław Serafin, który wygłosił wykład pt. "Węgiel aktywny”. W trakcie spotkania omówionorównież metody instrumentalne umożliwiającą dokładną analizę powierzchni otrzymanych materiałów oraz zaprezentowano aparaturę badawczą.

Wszystkim uczestnikom wykładu serdecznie dziękuję.                              

Sylwia Balcer

powrót