Ważna informacja - egzamin gimnazjalny

15 października 2014r. mija ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, na podstawie których rada pedagogiczna wskaże sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów.

Bożena Pawełkiewicz

wicedyrektor

powrót